Garantii

Garantii

Martna Garaaž vahendab ostjale tootja poolt pakutavat garantiid järgnevatel tootja poolt ette antud tingimustel:

Tootja parandab omal kulul või vahetab välja tooted millel esinevad tootmisdefektid. Tootja jätab endale õiguse hinnata kas rike tuleneb tootmisdefektist ning kuulub garantiitingimustel kõrvaldamisele või mitte.

Tooteid parandatakse garantiikorras või vahetatakse välja vaid juhul kui kõik järgnevatest punktidest on täidetud:

Tootega on kaasas täidetud garantii-remondileht ( Kui oli tootega kaasas )
Tootega on kaasas müügiarve
Toodet ei ole üritatud iseseisvalt lahti võtta/parandada
Toode tagastatakse originaalpakendis ning täiskomplektselt
Loomuliku kasutamise käigus kuluvad ja liikuvad osad ei ole garantiiga kaetud.
Tooted millel esinevad valest kasutusest tulenevad defektid ei kuulu garantiikorras remontimisele ega ringivahetamisele. Näiteid valest kasutamisest:

Toode on maha kukkudes purunenud
Valgustil vahetatakse pirnid vale tüübi pirni vastu
Toodet ei hoita korralikult

Klient kannab ostetud toote Martna Garaaž’i garantiiremonti toimetamise kulud.